Kontakt och Karta

Hitta till Skokloster

Du hittar till Skokloster om du följer E18 från Stockholm, och svänger av mot Skokloster vid Bro. Från Uppsala kan man hitta till Skokloster genom att följa väg 255, 263 genom Erikssund.

Fackelvägen 1-37

Fackelvägen ligger i anslutning till huvudleden som åker genom Skokloster, Slottsskogsleden. 

Styrelsen 2018-19:

Csilla Scheele
Lena Skånberg
Stefan Johansson
Thomas Schedin
Roger Hübinette
Maria Högmark
Alexandra Sultán

Du når styrelsen genom:

brfslottsskogen1@gmail.com