Kontakt och Karta

Hitta till Skokloster

Du hittar till Skokloster om du följer E18 från Stockholm, och svänger av mot Skokloster vid Bro. Från Uppsala kan man hitta till Skokloster genom att följa väg 255, 263 genom Erikssund.

Fackelvägen 1-37

Fackelvägen ligger i anslutning till huvudleden som åker genom Skokloster, Slottsskogsleden. 

Styrelsen 2019-20:

Csilla Scheele, Ordförande
Stefan Johansson. Felanmälan & Reparation
Jessica Pato Ramirez, Kassör
Roger Hübinette. Sekreterare
Maria Högmark, Försäkringar & Utlåning
Lena Skånberg, Suppleant

Du når styrelsen genom:

brfslottsskogen1@gmail.com