Viktiga dokument

Här finner du de viktiga dokument som rör föreningen

Alla bostadsrättsföreningar behöver kommunicera ut olika dokument till sina medlemmar. Här finner ni de viktigaste samlade, som ni kan ladda ner i PDF-format. 

Stadgar

Föreningens stadgar klargör vilket ansvar de olika parterna har i en förening, samt beskriver verksamheten.

Kvartalsbrev

Varje kvartal skickar vi från styrelsen ut information till våra medlemmar. Nedan kan du ladda ner samtliga. Utskicken sker dec, mars, juni, sept.

Dec 2018  

Mars 2019

Juni 2019 

September 2019

December 2019

Mars 2020

Juni 2020

Protokoll årsstämmor

Här publicerar styrelsen de protokoll från årsstämmor som rör alla medlemmar. 

Nedan finns protokoll från årsstämman 2019.11.27

Välkomstfolder

När du flyttar in i våra hus kommer du att få en välkomstfolder som vår trivselgrupp har tagit fram. Du kan även ladda ned en förkortad version här!

Underhållsansvar förening, medlem

Här följer en sammanställning av vilka rättigheter och skyldigheter både medlem och förening har, förenklat från stadgarna, inklusive en instruktion för ventilation, luftvärmepump och värmepanna.