Föreningens utrustning

Utrustning till utlåning

I vår förening kan medlemmar låna lite saker som står i vårt förråd. Kontakta respektive styrelsemedlem som ansvarar för det för att få tillgång, eller maila oss på vår mail.

Släpkärra

Kontakta Maria Högmark för utlåning: maria.hogmark@telia.se. Tänk på att meddela henne om något på den inte fungerar som den ska.

Partytält

Vid föreningens tillställningar kan vi sätta upp ett partytält. Kontakta Csilla Scheele om du vill anordna något för föreningen.

Y

x